RustPrimer

Jednom kada površina postane vrlo hrđava ThermoShield® RustPrimer radi čuda i osigurava odličnu prionjivost

ThermoShield® RustPrimer je vodeni, bez otapala, olova i kroma, antikorozivni temelj na osnovi akrilne smole, za unutarnju i vanjsku primjenu. RustPrimer pruža umjerenu antikorozivnu zaštitu na metalnim površinama.

RustPrimer

- jednostavno nanošenje
  RustPrimer se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem

- brzo sušenje
  Nakon približno 2 sata od nanošenja, RustPrimer se može ponovno premazivati, potpuno je suh 24 sata nakon nanošenja, a finalnu tvrdoću postiže nakon 3-5 dana.

- temperatura obrade
  Ne nanositi RustPrimer ispod 8°C

- čišćenje alata
  Četke, valjke i opremu za špricanje treba odmah nakon upotrebe očistiti i temeljito isprati vodom.

Tehnička specifikacija